Our Books

Synopsis

Psychologische Dynamiken aus der SURE YĀSĪN

In dieser für sich neu- und einzigartigen Forschungsreihe – IARS – Interdisziplinäre Akademischen Forschungs – reihe – erleben Sie, wie aus einer religiösen Quelle mit modernen wissenschaftlichen Methoden Modelle für unseren Alltag abgeleitet werden. In dem Bestreben der APSS eine Vereinigung von Herz und Vernunft zu
vereinen lernen Sie erstmals ganz neuartige Aspekte des Konfliktmanagements, der Aufgeschlossenheit, der Selbstreflexion, des Perspektivenwechsels sowie Über – zeugungskraft kennen…

Synopsis

Kur’ân-ı Kerim Üzerine Disiplinlerarası Analizler- I: Fâtır Suresi

“Kur’ân üzerine Disiplinlerarası Analizler” serisinin ilk eseri Fâtır suresi üzerine mülahaza ve analizlerden oluşmaktadır. Sure, Peygamber Efendimiz’in (sav) ve ona inananların büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde adeta onları teselli mahiyetinde inmiştir ve özellikle pedagoji ve psikoloji perspektifinden bakılınca da önemli mesajlar içermektedir. Kitap 4 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde çocuk ve ergen psikiyatrisi Dr. Metin Aysel’in Fâtır suresi üzerine derinlemesine metodolojik analiz ve okumaları yer almaktadır. Araştırmacı, geleneksel yorumlama tarzının dışına çıkarak kendi metodolojisini ortaya koymuştur. O’na göre sırasıyla: Kümeler oluşturma, Soyutlama, Ayırma, Metne sadık sıralama, Adlandırma ve Pratik uygulama şeklinde özetleyebileceğimiz bu yöntem ile sureye sistematik bir yaklaşım tarzı getirilmiştir. Ayrıca bu suredeki sunum tekniklerini de retorik açıdan ele alıp: Genelden özele anlatım, Kıyas, Retorik soru, Örneklendirme, Flashback, Flashforward, Tavsiye, Telkin, Bilişsel yönlendirme, Motif analizi, Riziko profili tasnifi, Öngörü şeklinde bir sistematik bakış ortaya çıkarmıştır…