Our Books

Synopsis

Psychologische Dynamiken aus der SURE YĀSĪN

In dieser für sich neu- und einzigartigen Forschungsreihe – IARS – Interdisziplinäre Akademischen Forschungs – reihe – erleben Sie, wie aus einer religiösen Quelle mit modernen wissenschaftlichen Methoden Modelle für unseren Alltag abgeleitet werden. In dem Bestreben der APSS eine Vereinigung von Herz und Vernunft zu
vereinen lernen Sie erstmals ganz neuartige Aspekte des Konfliktmanagements, der Aufgeschlossenheit, der Selbstreflexion, des Perspektivenwechsels sowie Über – zeugungskraft kennen…

Synopsis

Kur’ân-ı Kerim Üzerine Disiplinlerarası Analizler- I: Fâtır Suresi

“Kur’ân üzerine Disiplinlerarası Analizler” serisinin ilk eseri Fâtır suresi üzerine mülahaza ve analizlerden oluşmaktadır. Sure, Peygamber Efendimiz’in (sav) ve ona inananların büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde adeta onları teselli mahiyetinde inmiştir ve özellikle pedagoji ve psikoloji perspektifinden bakılınca da önemli mesajlar içermektedir. Kitap 4 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde çocuk ve ergen psikiyatrisi Dr. Metin Aysel’in Fâtır suresi üzerine derinlemesine metodolojik analiz ve okumaları yer almaktadır. Araştırmacı, geleneksel yorumlama tarzının dışına çıkarak kendi metodolojisini ortaya koymuştur. O’na göre sırasıyla: Kümeler oluşturma, Soyutlama, Ayırma, Metne sadık sıralama, Adlandırma ve Pratik uygulama şeklinde özetleyebileceğimiz bu yöntem ile sureye sistematik bir yaklaşım tarzı getirilmiştir. Ayrıca bu suredeki sunum tekniklerini de retorik açıdan ele alıp: Genelden özele anlatım, Kıyas, Retorik soru, Örneklendirme, Flashback, Flashforward, Tavsiye, Telkin, Bilişsel yönlendirme, Motif analizi, Riziko profili tasnifi, Öngörü şeklinde bir sistematik bakış ortaya çıkarmıştır…

Synopsis

FELAK VE NÂS SÛRELERI: Kur’ân üzerine
Disiplinlerarası Analizler – II

Fâtır Sûresi” ile başlayan “Kur’ân-ı Kerîm üzerine Disiplinlerarası Analizler” serisine “Felak ve Nâs Sûreleri” ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fâtır olanın, yani yoktan var edenin (cc) izni ile başlayan doğum yine O’nun izni ile devam ediyor.

Kur’ân-ı Kerîm’in iki incisi hükmünde olan, ruh ve mânâ dünyalarının şifrelerini barındıran bu iki sûre, adeta muavvizeteyn ismine yakışır şekilde, bizim ilim ve irfan arayışımıza birer kalkan hükmüne geçtiler. Kurduğumuz hayalin peşinden giderken yol gösterici oldular. Çıktığımız bu nadide yolculukta varsa korkularımız onları yok ettiler. Neredeyse 10 yıla yaklaşan bir müzakere ve tetkik sürecinin ardından nihayet ete kemiğe büründüler. Susamış gönül ve dimağlara da birer âb-ı hayat sunmak için onları şimdi de sizlere arz ediyoruz.

Buradaki yaklaşımlar kadim kaynaklar ile günümüz ve gelecek dünyası arasında köprüler oluşturacak ümidimizi yeniliyoruz.

Usta-çırak el ele, akıl ve kalbin izdivacıyla, aylar süren müzakerelerimizin ürünlerini sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Hem cesur hem de mütevazi yeni nesillere bir nebze olsun ilham olabilmek temennisi ile…