Association for Psychological and Spiritual Sciences (APSS); Holzener Str. 35 44267 Dortmund

 

Federal Almanya Anayasası 13. Maddesi (Datenschutz Grundverordnung- DS-GVO) uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Beyan ve Rıza Onay Metni

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU-DSGVO) ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma Düzenleme ve Uygulama Yasası (NRWDSAnpUG-EU) bağlamında, kar amacı gütmeyen ve toplum yararına bir kurum olan „Association for Psychological and Spiritual Sciences (APSS) e.V.“ derneği olarak ilgili bireylerin haklarını gözetmek için aşağıdaki bilgilendirme ve rıza belgesini dikkatinize arz ederiz:

1. Kişisel bilgilerinizin korunması ve işlenmesinden sorumlu olan bizzat APSS e.V. derneği ve dernek adına Yönetim kurulunu Temsilen M. Aysel ve yönetim kurulunun belirlemiş olduğu sorumludur (Datenschutzbeauftragter): İletişim: Association for Psychological and Spiritual Sciences (APSS) e.V., Holzener Str. 35 44267 Dortmund, E-Mail: [email protected]

2. APSS e.V. Derneği, DS-GVO’nun 6. maddesinin 1b fıkrasındaki yasaya dayanarak kişisel verileri derneğin kendi sisteminde, üyelik ilişkisinin kurulması, uygulanması ve sona erdirilmesi amacıyla saklayabilmektedir ve yine 6. Maddenin 1f fıkrasına göre de Derneğin meşru çıkarlarını koruma hakkına sahiptir. Bu amaçla üyelere bir üyelik numarası da verilir.

Bu bağlamda ayrıca aşağıdaki veriler işlenir:

3. Dernek yayınlarında veya kendi medya organlarımızda yayınlanan veriler de dahil olmak üzere ek kişisel verilerin saklanması, DS-GVO Madde 7 hükümlerine uygun yazılı bir onay beyanı gerektirir. Onay beyanları herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

4. Bir üyenin dernek üyeliğinden ayrılması durumunda, üyeliğin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde verileri silinir.

Nakit yönetimine ilişkin kişisel veriler, vergi kanunu uyarınca ilgili kurumlarla paylaşılabilir ve hareket yılı sonundan itibaren on yıla kadar saklanır ve ardından bir yıl içinde silinir.

5. Üye, saklanan veriler hakkında dernekten bilgi alma, verilerinin düzeltilmesi ve silinmesi hakkına sahiptir. Ayrıca, bu bilgilerin 2. Maddede yer alan amaçlar dışında kullanılmasının tespit edilmesi durumda ise, bu verilerin işlenmesini kısıtlama, işlemeye itiraz etme ve tamamen silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

6. Üye, ayrıca bir veri denetleme makamına şikayette bulunma hakkına da sahiptir. Dortmund’daki sorumlu veri denetleme makamı, Kuzey Ren-Vestfalya’daki Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Komiseridir (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein- Westfalen).

İletişim: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.
Telefon: 0211/38424-0 Fax: 0211/38424-999
E-Mail: [email protected]

 


Rıza beyanı

Ben, (isim, soy isim) : …………………………………….
Adres                          : …………………………………….

 

APSS e.V. Derneğinin etkinliklerinde şahsımın fotoğraf veya sesinin kaydedilmesini, bunların derneğin internet sitesinde, sosyal medya araçlarında yayınlanmasını kabul ediyorum.

Şayet dernekte özel görevlerim varsa veya ilerde olursa, bu görevleri yerine getirdiğim süre içinde, görevim ile ilgili bölümlerde adımın dernek tarafından yayınlanmasını veya üçüncü kişilere iletilmesini kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Yer, tarih                                                                                                                                                                        İmza

 

 

 

Iletisim: [email protected] Regst. N.: VR 2310 Amtsgericht Gelsenkirchen.
Web: https://apss.eu/ Twitter: @ApssEu Instagram: apss.eu
Hesap No: POSTBANK, IBAN: DE54 3701 0050 0991 8935 02 BIC: PBNKDEFF
Patreon: https://www.patreon.com/apsseu PayPal: [email protected]